Dil Akademi

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN AÇILIMI NEDİR?

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN AÇILIMI NEDİR? Okt. Murat Polat Eskişehir Anadolu Üniversitesi mpolat@anadolu.edu.tr Özet Şüphesiz ki beyin temelli öğrenme kavramı ile tanışan herkes kendisine aynı soruyu sorar; “Beyin temelli olmayan öğrenme mi var ki?”. Elbette ki insanoğlunun öğrenmesi mutlaka beyin eksenli

Hafıza ve Çalışma Prensibi

Hafıza ve Çalışma Prensibi Beynimiz, iki temel beceriden sorumludur: düşünme ve hareket etme. Bu iki beceri, beynin edindiği bilgileri öğrenme (saklama) ve hatırlama (geri alma) becerisini gerektirir. Bu da bizim hafızamızı oluşturur. Son yıllarda sinir-bilim alanında kaydedilen büyük ilerlemeler sayesinde,

Beynimiz Nasıl Öğreniyor?

Beynimiz Nasıl Öğreniyor? Beynin nasıl öğrendiği konusunda, son otuz yıl içinde ilginç gelişmeler oldu. Beynin her iki lobu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar hızlı öğrenme ve hafıza eğitimi metodlarında yeni çığırlar açtı. Araştırmalar göstermektedir ki, insanlar, kendilerine verilen dimağ fonksiyonlarını (hayal, tasavvur,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Melek DEMİREL Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, e-posta: mdemirel@hacettepe.edu.tr ÖZET: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yabancı dil (İngilizce) öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek ve strateji kullanımının cinsiyet ve akademik başarı açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama

Türkiye’de Neden Yabancı Dil (İngilizce) Öğretemiyoruz ve Neden Öğrencilerimiz İletişim Kurabilecek Düzeyde İngilizce Öğrenemiyor?

Türkiye’de Neden Yabancı Dil (İngilizce) Öğretemiyoruz ve Neden Öğrencilerimiz İletişim Kurabilecek Düzeyde İngilizce Öğrenemiyor? Turan Paker Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli Hipnozla Hızlı ve Kolay İngilizce Öğrenme Bu

İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyon Stratejileri

Derin Atay Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Hipnozla Hızlı ve Kolay İngilizce Öğrenme Öğrencinin yüksek motivasyonu ile motivasyonu artırmayı hedefleyen öğrenme ortamının öğrenmeyi olumlu şekilde etkilediği, buna karşın, düşük motivasyon ile motivasyonu olumsuz etkilediği varsayılan etkenlerin, akademik hedeflere ulaşamama gibi